Geledah Rumah Tersangka SPAM, KPK Sita Dokumen dan Duit Ratusan Juta